Het bestuur

Romano Oostburg


Voorzitter

Rico Kogeldans

Rico Kogeldans


Penningmeester

Rashidi Gilkes


Secretaris

Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten, ook mogen zij vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.