Stichting Leefbaar voor iedereen

Stichting LVI maakt zich sterk om ook voor mensen met een laag inkomen, beperking, migratieachtergrond en mensen die moeilijk met de samenleving mee kunnen deuren te openen en een duw in de juiste richting te geven.

• Gezonde levensstijl (bewegen, voeding)
• Educatie
• Ondersteuning en begeleiden (sociaal emotionele ontwikkeling)
• Activiteiten

Klik hier om verder te gaan

• Wijkzorg
• Eenzaamheid bij ouderen
• Activiteiten

Klik hier om verder te gaan

• Begeleiding van vrouwen in een opvang
• Toekomstperspectief bieden
• Coaching
• Loopbaanbegeleiding/re-integratie

Klik hier om verder te gaan

• Wijkfeesten
• Saamhorigheid
• Culturen leren kennen

Klik hier om verder te gaan