Jongeren

Een plek voor de jeugd, waar zij terecht kunnen voor sport(trainingen) tot aan huiswerkbegeleiding. Een plek waar ze zich terug kunnen trekken voor ontspanningen en een praatje, zonder keiharde verplichtingen. Geschikt voor basisschool tot aan het hogere onderwijs. Het ondersteunen van jongeren mentaal sportief en sociaal maatschappelijk. 

Sport trainingen die variërend van sport specifiek tot aan circuittrainingen, begeleiden van jongeren met overgewicht of jongeren die gewoon een uitlaatklep nodig hebben.

Huiswerkbegeleiding, daarbij is het de bedoeling dat wij een ondersteunende functie bieden, klaar staan voor vragen en samen onderzoeken naar beste antwoord en of oplossingen.

Zomerkamp/sportkamp organiseren. 

 

Aanbieden van workshops om interesse en talentontwikkeling te stimuleren

• Workshop sport (fitness)
• Workshop sport (voetbal/looptraining)
• Workshop muziek (rap, zang, beats maken en song writing)
• Workshop dansen (verschillende dansstijlen)
• Workshop fotografie
• Workshop koken
• Workshop talenten ontwikkelen (divers)

Wij willen ruimte maken voor het eigen verhaal van jongeren. Dat zal de rode draad vormen in onze aanpak. Als begeleiders willen wij op een positieve manier de jongeren benaderen. De jongeren stimuleren om te werken aan zijn/haar persoonlijke doelen, ondersteunen bij de dagelijkse activiteiten. Bewaken en bevorderen van een veilige en plezierige woonomgeving. Behartig de belangen en geef grenzen aan. Voor ons ligt de nadruk op vraag gericht werken i.p.v. aanbodgericht werken. Door te kijken wat een jongere kan, in plaats van wat er fout kan gaan. Wij denken dat op deze manier van begeleiden de jongere zich kan ontwikkelen tot een actieve, betrokken en zelfstandige volwassene.

Denk hierbij aan de volgende punten:

  • Helpen aanpakken van persoonlijke en/of sociale problemen Helpen opbouwen van een sociaal netwerk (familie, vrienden etc.)
  • Het vinden van een toekomstperspectief (doelen)
  • Kansen bieden om talent te ontdekken en ontwikkelen
  • Een passende dagbesteding vinden – Wat vind je leuk om te doen? Waar haal je voldoening uit?
  • Gezonde levensstijl geeft je meer energie, minder lichamelijke klachten, houdt je fit, positieve kijk op het leven, positieve mindset, positiever zelfbeeld, anderen inspireren.

 

Stichting Leefbaar voor Iedereen - "Alleen samen kunnen we het doen!"

Beter in je vel zitten, betere contacten met vrienden en familie onderhouden, mentaal

sterker in je schoenen, in staat tot het verrichten van betere prestaties.

• Gezonde levensstijl is niet alleen afvallen, ook fit zijn en fit voelen, werken aan balans
in je levensstijl (actief en ontspanning), toekomstgericht, welvaartziektes en
chronische ziektes proberen te voorkomen, investeren in jezelf, duurzame resultaten,
lichaamsbewustwording, inzien van wat voeding met jouw lichaam kan doen

• Gezonde levensstijl uitdragen naar anderen, jouw job ervan maken en combineren

met jouw eigen talent. Jezelf als persoon verder ontwikkelen, wees een voorbeeld
voor anderen, leef jouw droom leven

• Voor de sporters extra aandacht op nutrition niveau. Verhouding van de
voedingsstoffen en optimale voeding voor het lichaam des te belangrijker. Juist
datgene wat je niet ziet en niet voelt, goed blijven verzorgen. Zowel voor het lichaam
zelf als voor het brein. Mindset is alles.