Master Your Talents Den Haag 2023 Aanmeldformulier

(als je nog geen 16 jaar oud bent)
Om het muziekproject op een veilige en leuke manier te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels. – Het is verboden om onder invloed van drank of drugs deel te nemen aan het muziekproject. – Roken in het pand is verboden. – Wapens en voorwerpen die als wapens aangemerkt kunnen worden zijn verboden. – Er wordt respectvol omgegaan met elkaar en met de studiospullen. – Vechten, agressief of grensoverschrijdend gedrag is verboden. – Schade toebrengen aan andermans eigendommen is verboden. – Aanwijzingen van de jongerenwerkers en de studio eigenaar dienen worden opgevolgd. – De organisatie behoudt zich ten alle tijden het recht van de geproduceerde en uitgegeven muziek gedurende dit muziektraject.