Tienermoeders en kwetsbare vrouwen

Veel tiener- en jonge moeders moeten stoppen met hun studie om hun moederrol te vervullen. Zonder opleiding zijn ze niet financieel onafhankelijk omdat ze zonder diploma niet snel aan een baan kunnen komen. Vrouwen die in een opvang wonen vanwege huiselijk geweld, mensenhandel of verslavingsverleden hebben ook alle hulp nodig die ze kunnen krijgen. Wij willen graag samenwerken met ambulante begeleiders die deze kwetsbare groep vrouwen gaan begeleiden naar een stabiel leven met toekomstperspectief. Wij willen een
veilige plek creëren om dit te bewerkstelligen. 

Ondersteuning en begeleiding omvat onder andere de volgende onderwerpen:

• Huisvesting
• Financiën
• Kinderopvang
• Inboedel
• Werk/studie/hobby
• Sociale contacten
• Gezonde levensstijl
• Relatieproblemen
• Ouderschap

Mindset is alles – tegenslagen horen bij het leven, dus hoe ga je hiermee om en hoe buig je dit om tot iets positiefs. Belangrijk hierbij is de nazorg om terugval te voorkomen. Evalueren en coachen van client is cruciaal in het bereiken van een duurzaam resultaat.